Road Ranger

Road Ranger

OFFROADMAN

OFFROADMAN

OM Canopies s.r.o.
Nádražní 2442/22
680 01 Boskovice

e-mail: info@roadranger.cz
tel: +420 731 704 104

O firmě

OM Canopies s.r.o.
Sídlo: Boskovice, Nádražní 2442/22, PSČ 680 01
IČ: 29209625, DIČ CZ29209625
Společnost OM Canopies s.r.o. je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 65890

 

Prohlášení o přístupnosti

Používání webu:
Společnost  OM Canopies s.r.o. dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů zůstanou zachovány.

Materiály na tomto webu Roadranger.cz jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Vymezení odpovědnosti:
Závazky společnosti  OM Canopies s.r.o. k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost  OM Canopies s.r.o. také neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webu.

Společnost  OM Canopies s.r.o. může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech, včetně změny produktů, služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webu nemusí být vždy nutně aktuální a společnost OM Canopies s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webu aktualizovat.

Etická pravidla:
Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento webový server nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na webové servery třetích stran:
Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web Roadranger.cz, společnost OM Canopies s.r.o. nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti OM Canopies s.r.o., a ta neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Odkazy na web www.roadranger.cz:

Vytvářejte prosím odkazy na tento web, musíte však dodržovat následující pravidla a všechny relevantní zákony. Děkujeme!
* Odkazy mohou na obsahy Roadranger.cz pouze odkazovat, avšak nesmí je replikovat.
* Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách společnosti OM Canopies s.r.o. 
* Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost OM Canopies s.r.o. schvaluje jejich obsah či produkty a služby na nich uváděné.
* Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nesprávně vztah ke společnosti OM Canopies s.r.o.  
* Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti OM Canopies s.r.o. ani logo webu Roadranger.cz bez svolení společnosti OM Canopies s.r.o. 
* Stránky, z nichž odkaz míří, neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Závěrečná ustanovení:
Společnost OM Canopies s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webu.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

 

Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem - spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sproů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce. Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.